Ниш, 21.12.2016.

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ПРАВНИХ ТИМОВА ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Пројекатни тим ЕУ пројекта „Заштита и унапређење имовинских права интерно расељених лица, избеглица и повратника на основу споразума о реадмисији“, у сарадњи са Канцеларијом за Косово и Метохију, организовао је у Нишу, 20. и 21. децембра, дводневну обуку за менторе.

Виши правни саветници и правни саветници, који ће бити ментори адвокатским приправницима регрутованим да раде на пројекту, завршили су интензивни програм обуке што ће омогућити ефикасан трансфер знања млађим колегама. Обука је веома значајна јер су правни саветници одговорни за професионални развој приправника и адекватно вођење предмета у циљу ефикасног заступања угрожених интерно расељених лица пред судовима и другим институцијама на Косову и Метохији. Овај приступ развоју професионалних вештина је веома важан за формирање будућег тима младих адвоката. Након свеобухватне двогодишње обуке у оквиру пројекта, млади адвокати ће бити упознати са интегрисаним системом управљања предметима који садржи базу клијената, докумената и података што ће им омогућити добро управљање предметима са већим изгледима за ефикасна решења и повољне исходе за клијенте. По завршетку пројекта 20 адвокатских приправника ће бити у потпуности обучено за припрему и решавање важних судских поступака и, што је још важније, стећи ће директно и непроцењиво искуство заступања пред судовима.

Са могућностима, предностима и слабостима правног система на Косову и Метохији, учеснике тренига упознао је светски признати међународни експерт за људска права Марек Новицки, док је Андреј Антонов, некадашњи високи службеник Саветодавне комисије за људска права УНМИК-а представио релевантне случајеве из праксе Саветодавне комисије за људска права УН на Косову (ХРАП). Учесници тренинга су имали прилику да разговарају и са представницима Уставног суда, Канцеларије за Косово и Метохију и Комесаријата за избеглице Републике Србије.

Влада Републике Србије и Европска унија у потпуности подржавају овај пројекат. Интерно расељена лица (ИРЛ), избеглице и повратници по споразумима о реадмисији су рањиве групе које имају право на приступ информацијама и подршку у остваривању права и, када је то могуће, да своја права остваре тако што ће их пред судовима заступати квалификовани адвокати. Уз ову подршку, клијенти могу да пронађу трајна решења за јединствене проблеме са којима се суочавају због расељавања из њиховог места порекла.

Избеглице, повратници и ИРЛ заинтересовани за подршку или информације о томе како да остваре своја права у Србији или месту порекла могу да контактирају пројекат на бесплатан број 0800 108 208.