• Ниш, 21.12.2016.

  Пројекатни тим ЕУ пројекта „Заштита и унапређење имовинских права интерно расељених лица, избеглица и повратника на основу споразума о реадмисији“, у сарадњи са Канцеларијом за Косово и Метохију, организовао је у Нишу, 20. и 21. децембра, дводневну обуку за менторе.

  Виши правни саветници и правни саветници, који ће бити ментори адвокатским приправницима регрутованим да раде на пројекту, завршили су интензивни програм обуке што ће омогућити ефикасан трансфер знања млађим колегама. Обука је веома значајна......

 • Београд, 07.12.2016.

  Канцеларија за Косово и Метохију и Делегација Европске уније у Србији настављају да пружају бесплатну правну помоћ рањивим групама кроз активности пројекта "Промоција и заштита имовинских права интерно расељених лица, избеглица и повратника на основу споразума о реадмисији".

  Посебан значај овог пројекта је у представљању интерно расељених лица пред судовима на Косову и Метохији, чиме ће једној од најрањивијих категорија становништва у Републици Србији бити омогућено да поврате своју бесправно узурпирану ......

ПРОБЛЕМИ СА КОЈИМА СЕ СУСРЕЋУ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЕГЛИЦЕ И ПОВРАТНИЦИ ИЗ РЕАДМИСИЈЕ:

 • Узурпирана, уништена или оштећена имовина у месту порекла што им онемогућава повратак или инвестирање у своју будућност у местима у којима живе
 • Немогућност остваривања права на отпремнинe након приватизација фирми у којима су радили
 • Институционалне препреке у прибављању потребне документације за остваривање основних права (крштеница, здравствено осигурање, држављанство, нострификација дипломе, повезивање стажа, пензија, имовински листови…)
 • Недостатак безбедности у местима порекла
 • Отежана интеграција у друштвене, културне и привредне токове у привременом месту боравка

КАКО ПОМАЖЕМО?

 • Пружамо подршку онима који због недостатка средстава, безбедносних или других разлога нису у могућности да остваре права на имовину или друга права
 • Подршка је обезбеђена кроз рад шест правних тимова широм Србије, мобилне тимове, сајт пројекта и бесплатну телефонску линију
 • Тимове чине висококвалификовани правници који могу да обезбеде:
  • Неопходне информације о законским правима ИРЛ, избеглица и повратника
  • Бесплатну правну помоћ
  • Бесплатно правно заступање квалификованих адвоката у циљу заштите права, посебно права на имовину и помоћ у повраћају узурпиране, оштећене или уништене имовине