Канцеларијe за правну помоћ

У протекле две деценије интерно расељена лица, избеглице и повратници из Европске уније на основу споразума о реадмисији соучавали су се са многобројним кршењима основних људских права, међу којима су бесправно одузимање или окупација имовине, дискриминација Срба и осталог неалбанског становиништва у државним предузећима на Косову и Метохији, немогућност адекватног правног заступања и угрожавање безбедности. Канцеларија за правну помоћ представља континуирани напор Канцеларије за Косово и Метохију уз финансијску подршку Европске уније да пружи помоћ овим групацијама у остваривању својих права.

Најмање 60.000 имовинских захтева везаних за расељавање Срба са Косова и Метохије од 1999. укључује захтеве Срба чија је имовина оштећена уништена или нелегално заузета.

До 85.000 српских породица укључујући много расељених лица могло би да изгуби своју имовину на Косову и Метохији у катастарском програму верификације који води власт у Приштини.

Право на бесплатну правну помоћ коју пружа овај пројекат остварују расељена лица или лица која полажу право на имовину на Косову и Метохији која због финансијске ситуације не могу да пруиште правно заступање или која због ограниченог приступа правосуђу на Косову и Метохији не могу да остваре своје права. Њима је на располагању стручни тим који се састоји од старијих правних саветника, млађих правних саветника и приправника. Помоћ коју Канцлерија пружа састоји се од давања правних савета, заступања странака на судовима у местима порекла, прибављања документације издате од стране државних институција у местима порекла, као и информисање угожених и оштећених о њиховим правима.

Од 705 адвоката регистрованих на КиМ само 23 (1,5%) су адвокати српске националности. Најмлађи адвокат српске националности је у раним четрдесетим годинама.

Поред рада са странкама, Пројекат ради и на трајнијем решењу правне подршке особама којима је правна помоћ отежана или ускраћена. Тим младих талентованих правника, пореклом са Косова, из Хрватске и БиХ, радиће у Канцеларији са врхунским правним стручњацима чиме ће стећи јединствено знање и искуство како би могли да наставе са радом на очувању права угрожених. Ови приправници, који ће похађати обуку и на енглеском језику, стећи ће знање еквивалентно мастер програму и биће регистровани у адвокатској комори.