• Ниш, 21.12.2016.

    Пројекатни тим ЕУ пројекта „Заштита и унапређење имовинских права интерно расељених лица, избеглица и повратника на основу споразума о реадмисији“, у сарадњи са Канцеларијом за Косово и Метохију, организовао је у Нишу, 20. и 21. децембра, дводневну обуку за менторе.

    Виши правни саветници и правни саветници, који ће бити ментори адвокатским приправницима регрутованим да раде на пројекту, завршили су интензивни програм обуке што ће омогућити ефикасан трансфер знања млађим колегама. Обука је веома значајна......

  • Београд, 07.12.2016.

    Канцеларија за Косово и Метохију и Делегација Европске уније у Србији настављају да пружају бесплатну правну помоћ рањивим групама кроз активности пројекта "Промоција и заштита имовинских права интерно расељених лица, избеглица и повратника на основу споразума о реадмисији".

    Посебан значај овог пројекта је у представљању интерно расељених лица пред судовима на Косову и Метохији, чиме ће једној од најрањивијих категорија становништва у Републици Србији бити омогућено да поврате своју бесправно узурпирану ......